Om Teater Maijka

Teater Maijkas mål är att skapa närproducerad, nyskapande och rörelsebaserad scenkonst i Värmland.

Teatern startades 2021 och har sedan dess producerat fem olika scenproduktioner. Ofta i samarbete med andra scenkonstnärer/grupper i Värmland. 


Maijka betyder mamma på Bulgariska och syftar till att Teater Maijka alltid skapar medveten scenkonst ur en feministisk synvinkel.

Varför Bulgariska? Isabelle Boström, teaterns grundare och samlande kraft var som ung verksam i ett kompani i Bulgarien.


Verksamheten har sin bas i Karlstad och repeterar på Teater Järnet, Gjuteriet.


Grundaren

Läs mer om Isabelle Boström här